Zmiana w strukturze klubowej

W związku z rezygnacją pana Piotra Wagi ze stanowiska Prezesa Klubu, decyzją Zarządu nowym pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu WKS „Gryf” Wejherowo został pan Piotr Ruszewski.