Zarząd Klubu

Zarząd Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf Wejherowo

Prezes Zarządu: Piotr Ruszewski tel. 601-300-143

Wiceprezes: Dariusz Mikołajczak tel. 602-575-805 (ds. sportowych)
Wiceprezes: Sylwester Maszota tel. 660-142-143 (ds. administracyjnych)
Członek: Marcin Rynkowski
Skarbnik: Michał Szmytke