Zarząd Klubu

Zarząd Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf Wejherowo

p.o. Prezesa Zarządu: Piotr Ruszewski

Wiceprezes: Dariusz Mikołajczak tel. 602-575-805 (ds. sportowych)
Wiceprezes: Sylwester Maszota tel. 660-142-143 (ds. organizacyjnych)
Członek: Marcin Rynkowski
Członek: Michał Szmytke