Zarząd Klubu

Zarząd Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf Wejherowo

Prezes: Piotr Waga tel. 791-940-870

Wiceprezes: Dariusz Mikołajczak tel. 602-575-805 (ds. sportowych)
Wiceprezes: Sylwester Maszota tel. 660-142-143 (ds. organizacyjnych)
Skarbnik: Piotr Ruszewski tel. 601-300-143
Członek: Marcin Rynkowski
Członek: Michał Szmytke