Wybrano nowy Zarząd Gryfa

Podczas czwartkowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wybrano nowy Zarząd Klubu na następną 4-letnią kadencję.

Prezesem został wybrany Piotr Ruszewski, który po rezygnacji Piotra Wagi, pełnił funkcję p.o. prezesa. Wiceprezesami pozostają Dariusz Mikołajczak oraz Sylwester Maszota. Skarbnikiem został Michał Szmytke a członkiem zarządu Marcin Rynkowski.

Dodatkowo doszło do zmiany w statusie Klubu, wobec której Honorowym Prezesem Klubu został Rafał Szlas.