Oświadczenie

W związku ze stwierdzeniami, które zostały wypowiedziane na antenie TVP w programie „Jedziemy” (cyt. „w Wejherowie, dużym mieście, kończy się dofinansowanie klubu sportowego Gryf Wejherowo”) oraz dalszymi insynuacjami i „apelami” do Władz Miasta o „niezamykanie” klubu sportowego Gryf Wejherowo, Zarząd WKS Gryf Wejherowo jednoznacznie oświadcza iż powyższe wywody gości zaproszonych do programu publicystycznego kompletnie nie mają odzwierciedlenia w stanie faktycznym, ludzie ci nie są związani z naszym blisko stuletnim Klubem, który na chwilę obecną oprócz drużyny seniorów występującej w centralnych rozgrywkach Drugiej Ligi w swych szeregach szkoli ponad 200 dzieci i młodzieży.

Zarówno Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt jak i Pani Starosta Gabriela Lisius bardzo przychylnie patrzą na Gryf Wejherowo oraz na cały wejherowski sport, a współpraca z organami władzy samorządowej jest wzorowa. Nie zmniejszono również dofinansowania Klubu Gryf Wejherowo.

Ponadto Zarząd WKS Gryf Wejherowo informuje, że nikt z TVP nie prosił przedstawicieli Klubu o komentarz w tej wyimaginowanej sprawie, a goście występujący w programie „Jedziemy” nie mieli jakiegokolwiek upoważnienia do wypowiadania się w imieniu Klubu Gryf Wejherowo i są nam kompletnie nieznani.

W związku z tym wzywamy Państwa do sprostowania nieprawdziwych informacji na temat naszego Klubu i Miasta zgodnie z obowiązującymi prawem prasowym.

Za Zarząd

Sylwester Maszota