Oświadczenie Zarządu

WKS „Gryf” Wejherowo oświadcza, iż w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. (ostatni rok rachunkowy) łączna kwota prowizji oraz innych opłat wypłacona menadżerom/agentom/pośrednikom piłkarskim wynosiła 0 zł (słownie: zero złotych).