Oświadczenie Zarządu

WKS „Gryf” Wejherowo oświadcza, iż w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. łączna kwota prowizji oraz innych opłat wypłacona menadżerom/agentom/pośrednikom piłkarskim przez WKS „Gryf” wynosiła 0 zł (słownie: zero złotych).