Oświadczenie Klubu WKS Gryf Wejherowo dot. prowizji dla pośredników

WKS Gryf Wejherowo informuje, iż łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Klub pośrednikom transakcyjnym z tytułu zawartych umów pośrednictwa w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 wyniosła 0zł (słownie : zero złotych).