Kontakt

Kontakt

e-mail: gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl

Biuro Klubu:  tel.: 606-351-019 (czynne 8:00-15:00)

p.o. Prezesa Klubu: Piotr Ruszewski

ds. organizacyjnych: wiceprezes Sylwester Maszota tel. 660-142-143

ds. sportowych: wiceprezes Dariusz Mikołajczak tel. 602-575-805

ds. młodziezy: Wojciech Bork – 606-351-019

Koordynator ds. współpracy z kibicami (SLO) Aneta Romanowska tel. 515-440-588

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący: Zbigniew Hallmann
Sekretarz: Tomasz Angel
Członek: Marcin Walaszkowski

Kierownik ds. bezpieczeństwa Ireneusz Rietz 781-723-887