Kontakt

Kontakt

e-mail: gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl

Biuro Klubu:  tel.: 606-351-019 (czynne 8:00-15:00)

Prezes Klubu: Piotr Ruszewski

ds. administracyjnych: wiceprezes Sylwester Maszota tel. 660-142-143

ds. sportowych: wiceprezes Dariusz Mikołajczak tel. 602-575-805

dyrektor ds. sportowych (III liga): Wiesław Renusz tel. 503-094-130

kierownik drużyny seniorów (III liga): Adam Duda tel. 609-494-568

ds. młodzieży: Wojciech Bork – tel. 606-351-019

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący: Zbigniew Hallmann
Sekretarz: Tomasz Angel
Członek: Marcin Walaszkowski

Kierownik ds. bezpieczeństwa Ireneusz Rietz 781-723-887