Kontakt

Kontakt

e-mail: gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl

Biuro Klubu:  tel.: 791-640-370 (czynne 8:00-15:00)

Prezes Klubu: Piotr Waga  e-mail: wksgryf.wagapiotr@wp.pl / tel.: 791-940-870

ds. organizacyjnych: wiceprezes Sylwester Maszota tel. 660-142-143

ds. sportowych: wiceprezes Dariusz Mikołajczak tel. 602-575-805

Specjalista ds. marketingu (funkcja społeczna) Krystian Andryskowski tel. 533-603-762

Koordynator ds. współpracy z kibicami (SLO) Aneta Romanowska tel. 515-440-588

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący: Zbigniew Hallmann
Sekretarz: Tomasz Angel
Członek: Marcin Walaszkowski

Kierownik ds. bezpieczeństwa Ireneusz Rietz 781-723-887