Kadra

Górny rząd: Fabian Kątny, Paweł Ewertowski, Błażej Niciński, Paweł Czychowski, Grzegorz Gulczyński, Dawid Rogalski.

Środkowy rząd: Piotr Ruszewski (p.o. Prezesa), Mateusz Goerke, Oskar Sikorski, Szymon Więckowicz, Dawid Leleń, Wiesław Ferra, Adrian Liberacki, Kamil Włodyka (odszedł zimą), Dariusz Mikołajczak (wiceprezes), Sylwester Maszota (wiceprezes).

Dolny rząd: Michał Bury (odszedł zimą), Oskar Ryk, Adrian Machol, Zbigniew Szymkowicz (trener), Adam Duda (trener bramkarzy/kierownik drużyny), Robert Chwastek, Paweł Brzuzy, Piotr Kołc.

fot. Artur Baran