Informacje dotyczące wydawania akredytacji dziennikarskich na mecz 1/32 Totolotek Pucharu Polski: Gryf Wejherowo – Lechia Gdańsk

Gryf Wejherowo informuje, że przyjmowanie wniosków o wydanie akredytacji dziennikarskiej, fotoreporterskiej czy telewizyjnej będą przyjmowane od 16-ego (poniedziałek) września 2019 roku. Wszystkie redakcje zainteresowane uzyskaniem akredytacji na to spotkanie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydawania takiego dokumentu przed wysłaniem wniosku.

Z uwagi na pojemność trybuny prasowej, liczba akredytacji jest ograniczona i wydawana będzie na podstawie kolejności zgłoszeń, tylko i wyłącznie przy równoczesnym przesłaniu skanu legitymacji prasowej, ważnego dokumentu tożsamości oraz zapoznaniu się z warunkami regulaminu dotyczącego wydania akredytacji. Dotyczy to zarówno akredytacji prasowych jak i fotoreporterskich. Wnioski oraz skany prosimy przesyłać na adres mailowy: gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl.

Poniżej Regulamin wydawania akredytacji dziennikarskich na mecz 1/32 Totolotek Pucharu Polski: Gryf Wejherowo – Lechia Gdańsk (24-ego września, wtorek, godzina 15:30):

1. Gryf Wejherowo przyznaje akredytacje jednorazowe na podstawie wniosków przesłanych drogą mailową (na gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl) z dopiskiem „Wniosek o akredytację dziennikarską na mecz Gryf Wejherowo – Lechia Gdańsk w PP).
2. Rozpatrywanie złożonych wniosków przez Klub rozpocznie się w poniedziałek, 16-ego września 2019. Wnioski przesłane wcześniej nie będą rozpatrywane.
3. Akredytacje mogą być przyznane jedynie podmiotom posiadającym NIP, REGON oraz zarejestrowanych w sądowym rejestrze dzienników i czasopism. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz publikacji.
4. Decyzję o przyznaniu akredytacji zostaną dostarczone drogą mailową do redakcji w jak najkrótszym, możliwym terminie.
5. W przypadku akredytacji fotoreporterskiej należy również dołączyć wykupione aktualne ubezpieczenie NNW.
6. Koniec przyjmowania wniosków o akredytacje ostatecznie podejmie Klub.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany adres e-mail redakcji we wniosku.
8. Każdy podmiot występujący o akredytację ma obowiązek używania oficjalnych nazw drużyn oraz rozgrywek w swoich relacjach.
9. Klub zastrzega sobie prawo do niewydania akredytacji w przypadku nieokazania dowodu tożsamości, legitymacji prasowej i ubezpieczenia NNW (w przypadku fotoreporterów). Dziennikarze akredytowani maja prawo do przebywania wyłącznie w wyznaczonych miejscach prasowych na trybunie prasowej. Ilość miejsc prasowych jest ograniczona. Zabrania się przebywania w innych niż wyznaczone miejsca dla dziennikarzy, jak i w loży VIP oraz stanowisku spikera i punkcie dowodzenia. Miejscem fotoreporterów jest wyłącznie pas za obiema bramkami. Zabrania się poruszania wzdłuż boiska (pola gry).
10. Konferencja prasowa odbędzie się około 20 minut po zakończonym spotkaniu w budynku klubowym.
11. Klub zastrzega sobie prawo do nieudzielenia akredytacji lub jej cofnięcia bez podawania przyczyny oraz do ustalenia ostatecznej liczby przyznanych akredytacji. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, ostateczna decyzje podejmuje Klub.